Back2bg.com | RESTART

Back2bg.com е единственият кариерен сайт за българи с образование и опит в чужбина.
 
Back2BG.com има амбицията да навлезе в седмата си годинка с нови услуги и възможности, както за българските работодатели, така и за кандидатите с образование и опит в чужбина.
 

Какви са новите услуги, които ще предложим на българските работодатели?

 Какви са нови ни канали за контакт с българите с образование и опит в чужбина?

 Какви кариерни събития ни предстоят?

 
Всичко това можете да разберете на специалното събитие-коктейл Back2BG.com | RESTART

★ Място: + Това, София
★ Дата: 31.10.2013
★ Начален часа: 17:00 часа

Видео от събитието

Гости: Събитието е предназначено на мениджъри "Човешки ресурси". Достъпа до събитието е с покани или предварително запитване.
Затвори

Регистрация

Регистрация на кандидат Регистрация на работодател