Условия за ползване

Този документ съдържа общите условия за ползване на сайта Back2BG.com. Ако не сте съгласни и не приемете тези условия, моля, не ползвайте този сайт. Тези условия могат да се променят по всяко време от екипа на Back2BG.com, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Back2BG.com.

Цялата информация, съставянето и подредбата на сайта Back2BG.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всички елементи на съдържанието не могат да бъдат възпроизвеждани, променяни, имитирани, копирани, продавани или използвани за каквито и да е търговски цели. Всеки, който не спазва тези изисквания ще бъде санкциониран по предвидения от закона ред. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в този сайт, са собственост на техните съответни притежатели.

Приемайки настоящите условия, потребителите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване и назначаване на обявени позиции за работа. С приемането на настоящите условия, потребителите се задължават да не използват тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

 

За Кандидати

Back2BG.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието. Back2BG.com не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. Back2BG.com не е Работодател по отношение на използването на тази страница и не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Регистрация

При регистрация в Back2BG.com се изискват E-Mail и парола. Тези данни ще бъдат използвани само за целите на услугите на Back2BG.com и няма да бъдат използвани за никакви други цели. Back2BG.com осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, съгласно който злоупотребата с Вашите лични данни е строго забранена.

Публикуване на CV

В сайта Back2BG.com можете да създадете или качите собствено CV. То ще бъде достъпно за регистрирани фирми-работодатели, само ако Кандидатът е отбелязал CV-то да бъде "Публично". Ако Кандидатът е отбелязал CV-то му да бъде "Публично" по грешка, Back2BG.com не носи отговорност за нанесените следствие на това вреди. Публикуваните в сайта Back2BG.com CV-та не могат да съдържат:

  • материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права;
  • или каквото и да е със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице;
  • снимки със сексуално съдържание или изявление;
  • информация, съдържаща вируси или информация, предназначена да причинява щети, загуби от намеса или разрушаване на системата и базата данни на този сайт.

Back2BG.com запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на CV-та, които по своя преценка счита за неприемливи.

Кандидатстване

Back2BG.com не гарантира достоверността, прецизността или надеждността на данните на Работодателите. Back2BG.com не носи отговорност за съдържанието на обявите и CV-тата, публикувани в този сайт.

Употреба на съдържанието в Back2BG.com

Кандидатът има право безплатно да ползва услугите на Back2BG.com за нетърговски цели. Съдържанието в Back2BG.com е собственост на Back2BG.com и/или на неговите партньори и клиенти. Правото на свободен достъп на Кандидатите не включва правото да се копира, променя, продава или показва информация, материали и ресурси от този уебсайт с публична или търговска цел под каквато и да е форма. Публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани единствено във връзка с Кандидатстване по конкретна обява. С приемането на настоящите условия, Кандидатът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

 

За Работодатели

Back2BG.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието на уебсайта Back2BG.com. Back2BG.com не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. Back2BG.com не е Работодател по отношение на използването на тази страница и не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта. 

Регистрация

Информацията, изисквана при регистрация в Back2BG.com, се използва само за предоставяните в сайта услуги. Back2BG.com се задължава да не предоставя тази информация на трети страни. Всеки Работодател декларира, че данните предоставени при регистрацията са верни и достатъчни. Регистрираният Работодател има право по зададени критерии да търси подходящи Кандидати в цялата база данни от CV-та. След заплащане на определената в сайта такса Работодателят има право да разглежда и сваля CV-та, достъпни публично. 

Публикуване на обяви

1. Всеки Работодател декларира, че всички публикувани от него обяви са за реални и актуални позиции.
2. Обявите за работа в Back2BG.com са насочени към кандидати за работа с образование и професионален опит в чужбина. Поради тази причина ще се одобряват обяви за работа подходящи за профила на кандидатите. Обяви за нискоквалифицирани длъжности няма да бъдат одобрявани. В такъв случай работодателят има право да редактира обявата или да предяви желание да му бъде въстановена сумата, изразходвана за конкретната обява. 
3. Публикуваната обява може да бъде поверителна (чрез функция „Скрий” всеки Работодател може да скрие информация за контакт и името на фирмата) или неповерителна (с информация за контакт и името на фирмата).
4. Всеки Работодател има право да избира между три типа обяви – стандартна, златна и ексклузивна.
5. Възможността за публикуване на обяви е платена услуга и цените са публикувани в секцията “Услуги” в сайта Back2BG.com, която представлява неразделна част от настоящите общи условия. В случай, че закупената обява не бъде изразходвана, заплатената сума не се връща.
7. Всеки Работодател се съгласява, че ще използва този сайт в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Публикуваните в Back2BG.com обяви не могат да съдържат:

  • препратки към сайт на Работодателя с цел реклама;
  • материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права;
  • или каквото и да е със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице;
  • снимки със сексуално съдържание или изявление;
  • информация, съдържаща вируси или информация, предназначена да причинява щети, загуби от намеса или разрушаване на системата и базата данни на този сайт.

Back2BG.com запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи. Back2BG.com запазва правото си да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване условията на ползване. Back2BG.com се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите на груби нарушения на условията за ползване на сайта или когато за това има изрично съгласие. Back2BG.com запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

Употреба на съдържанието в Back2BG.com

Съдържанието в Back2BG.com е собственост на Back2BG.com и/или на неговите партньори и клиенти. Правото на свободен достъп на потребители не включва правото да се копира, променя, продава или показва информация, материали и ресурси от този сайт с публична или търговска цел под каквато и да е форма. Публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани единствено във връзка с Кандидатстване по конкретна обява. С приемането на настоящите условия, всеки работодател се съгласява да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

Затвори

Регистрация

Регистрация на кандидат Регистрация на работодател